Skadedjur

I vår fastighetsförsäkring ingår avtal med Anticimex. 

Har du problem med skadedjur kontaktar du Anticimex via www.anticimex.se eller

Tel 018 – 490 39 00