Fastighetsskötsel / Lokalvård

Fastighetsskötsel

Föreningens skötsel av fastigheten, inklusive trädgård, sköts av Uppsala Fastighetstjänst AB. Föreningens kontakter gentemot fastighetsskötseln sker i första hand via vicevärd.

Lokalvård

Lokalvården i trappor och tvättstugor utförs på entreprenad av Rent& Fräscht AB på Regngatan, Gränby bilgata och Stormgatan 1-11, samt av föreningen anställd personal på Stormgatan 13-23.