Elavtal

Fortum AB är 2015 föreningens och medlemmarnas leverantör av el. Styrelsen kan besluta om annan leverantör om det anses förmånligare. Föreningen betalar medlemmens avgift till Fortum. Medlemmen betalar sedan ett schablonbelopp till föreningen varje månad som sedan stäms av en gång per år. Medlem kan således inte träffa eget elavtal.

Övergång av elavtal vid försäljning är en uppgörelse mellan säljare och köpare. Kontakta vicevärd för att klargöra när övergång ska ske av betalning av el.