Försäkring

Föreningen ska ha en fastighetsförsäkring och har 2015 fastighetsförsäkring tecknad hos If Skadeförsäkring.

Hemförsäkring

Hemförsäkring ska vara tecknad av varje medlem. Har inte medlem egen hemförsäkring gäller inte heller föreningens tilläggsförsäkring, Kollektivt bostadsrättstillägg och medlemmen kan bli ansvarig för hela försäkringskostnaden.

Kollektivt bostadsrättstillägg

Kollektivt bostadsrättstillägg för samtliga medlemmarna är tecknad av föreningen. Försäkringens giltighet kräver att medlem har egen hemförsäkring. För 2015 är försäkringen tecknad med If Skadeförsäkring. Den kollektiva försäkringen tar sikte på att täcka den underhållsskyldighet som medlem har för skador i sin lägenhet i samband med till exempel vattenskada, samt sådan fast inredning i bostaden som medlem själv har bekostat och som inte täcks av föreningens fastighetsförsäkring.