Däckhotell

Föreningen erbjuder möjlighet till förvaring av bildäck. Förvaringen sker i källarvåningen Stormgatan 23. Anmälan om hyra av däckhotell görs till vicevärd, som också informerar om kostnaden för förhyrning.