Ekonomisk administration

Föreningens ekonomiska administration sköts enligt uppdrag av ISS Facility Services AB i Uppsala.