Källsortering av sopor

Föreningens sopor ska källsorteras. Inom föreningen finns fem soprum, och vid garagen Gränby bilgata finns en container för grovsopor. Sorteringsanvisningar framgår av Returpapperscentralens sammanställning. Bilaga 4.

Observera att du får själv åka till miljöstation med miljöfarligt avfall som elektronikvaror, kyl/frysskåp, diskmaskiner etc. Dessa typer av avfall får inte ställas i soprum, källargångar eller slängas i sopcontainer.