Information

Grundläggande information till medlemmarna ges via årsredovisningen vid föreningsstämman.

Information om förening finns på föreningens hemsida https://www.stormen.se/

Styrelsens informationsblad ges ut vanligtvis två gånger per år, vår respektive höst.

Däremellan delas vid behov särskild information ut till medlemmarna i deras brevlådor, eller genom i trappuppgångarna uppsatta meddelanden.

Du kan också kika i rubriken Senaste Nytt (se ovan)

Medlem kan lämna information eller synpunkter till styrelsen via

  • Motioner till föreningsstämma
  • Fråga som tas upp i anslutningtillföreningsstämma
  • Föreningens e-post brf.stormen@stormen.se
  • Vicevärd på expeditionstid, eller via telefon
  • Skriftligt till styrelsen via föreningens brevlåda (utanför styrelselokalen) eller lämnat till vicevärd, eller styrelseledamot
  • För felanmälan tvättstuga finns särskilda listor uppsatta vid respektive tvättstuga