Föreningsstämma

Föreningsstämma

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och ordinarie föreningsstämma hålls på våren varje år. Vid stämman presenteras föreningens redovisningshandlingar för föregående år, beslut fattas om föreningens styrelse ska beviljas ansvarsfrihet, samt val sker av nya styrelseledamöter.

I anslutning till föreningsstämman har styrelsen ett möte där medlemmarna har möjlighet att lyfta för dem aktuella frågor, och styrelsen informerar om vilka frågor som är aktuella för dem.