Genomförda större renoveringar

 • Dränering Gränby bilgata och Stormgatan 19-23 1994
 • Fasadrenoveringar 1995
 • Installation bredband 2002
 • Kulvertbyte 2005
 • Byte av elservis 2005
 • Installation av säkerhetsdörrar 2007
 • Nya lekplatser 2007
 • Trapphus och entréer 2011
 • Byte av garageportar 2013
 • Installation av vattenavstängare i trapphus 2013
 • Byte av dränering Regngatan 2014
 • Nyplantering trädgård och ny plattläggning Regngatan 2014

Planerade större renoveringar

 • Installation av bergvärme 2016
 • Byte av dränering Stormgatan 2016
 • Nyplantering trädgård och ny plattläggning Stormgatan, Gränby bilgata och gården i övrigt 2016

Föreningen har en underhållsplan som, enligt stadgarna, ska uppdateras vart tredje år. Underhållsplanen anger vad som behöver åtgärdas, dock anger de år och belopp som upptas endast planerat underhåll, och kommer via årliga beslut av styrelsen att revideras och beräknas för kommande års budget och för flerårsbudget.Vart tredje år ska en besiktning av föreningens fastigheter ske och inventering av övriga tillgångar göras.