Om Brf Stormen

Styrelsen

På föreningsstämman i mars/april varje år väljs de personer som ska leda föreningens arbete.

Namnen på samtliga förtroendevalda finner du här, samt på de listor som är uppsatta i varje trapphus.


Vicevärd

Vår vicevärd heter Chariton Amanatidis (PD Miljövårdsservice AB), telefon 018-18 01 21. Vicevärd har mottagningstid tisdagar 16.30 -17.30 alternativt 12.30 – 13.30 varannan vecka, eller efter särskild överenskommelse. i föreningens expedition; Stormgatan 23 (i källaren med nedgång från parkeringsplatsen). De tider som vicevärd kan nås på per telefon är; Helgfri måndag – fredag 07.00 -16.00. Svar avges inom 24 timmar (avser helgfri måndag – fredag 07.00 -16.00)

Till vicevärden kan du gå för att reda ut praktiska problem, diskutera P-platser, skriva kontrakt, mm. Föreningen har också en fastighetsskötare som ansvarar för skötseln av gården.

Ska du skicka faktura till föreningen så är faktureringsadressen;

Brf Stormen
Fastnr 4703, Box 1005
831 29 Östersund

simpleko@ironmountain.com

Tvättstugor

Föreningen har fem tvättstugor. Tre är belägna i huset Gränby Bilgata 14-16 (en av dessa är en grovtvättstuga) och två i huset Stormgatan 19 -23. Utanför tvättstugorna finns ordningsregler uppsatta på anslagstavlor för de som använder tvättstugorna. Läs igenom ordentligt innan du tvättar första gången. Ytterdörrarna till nedgångarna och till tvättstugorna kommer fortsättningsvis att låsas med samma tag som används till tvättstugorna. För att ta dig in behöver du således ha tag till ytterdörren och nyckel till dörren från trappen. Har du inte hämtat ut tag finns den att hämta hos vicevärd på expeditionen. Tvättbokning kan nu även göras online, gå till Tvättstugebokning.

Bokning online på https://stormen_upp.bbghosting.se/Visionweb   Lathund för Visionweb via mobil

Info om hur du bokar online via appen till våra tvättstugor hittar du här.

Bilparkering

Föreningen hyr ut tre typer av p-platser; garage med elplint, p-plats med elplint och p-plats utan elplint. När du som nyinflyttad funderar över var du ska ställa din bil, ska du så snabbt som möjligt ta kontakt med vicevärden – så får du besked. På våra återvändsgator är det ej tillåtet att parkera. När du får gäster gäller det alltså att hitta parkeringsplatser för deras bilar. Föreningen har gästparkeringar för detta ändamål. För att få stå på dessa P-platser ska i bilens vindruta finnas ett parkeringstillstånd (vilket gäller som längst i 48 timmar). Dessa kan du få hos vicevärden. Observera att du inte får ställa din egen bil på dessa P-platser. På våra gårdar råder parkeringsförbud. Du får ställa din bil på gården endast vid i- och urlastning. I samtliga andra fall riskerar du att få parkeringsböter.

Laddning elbil

Brf Stormen har ett antal parkeringsplatser anpassade till laddning av elbilar. Dessa platser utökas allteftersom behoven ökar. Laddning av elbilar, innefattande även s k hybrider, får inom Brf Stormen endast ske i de därför särskilt uppsatta laddstolparna. Laddning får inte ske i de vanliga motorvärmaruttagen som föreningen har utomhus och i garage. Dessa är inte dimensionerade att belastas med den höga effekt det krävs för att ladda en elbil. Användning av motorvärmaruttag för elbilsladdning riskerar att orsaka brand. Dessutom blir kostnaden för laddning alltför stor för att täckas av hyreskostnaderna för parkeringen.

Cykelgarage

De 5 gula gårdshusen rymmer våra soprum och cykelgarage. Till cykelgaragen passar en nyckel som du bör ha fått av den förre ägaren till din lägenhet. Nyckeln passar bara till ett av cykelhusen. Uppgift om vilket du ska använda får du av vicevärden. Cyklar ska vara uppställda i cykelställen eller i deras närhet. Det är inte tillåtet att ställa cyklar vid yttertrapporna eller förvara dem i trapphusen.


Förrådsutrymmen

Till varje lägenhet hör ett källarförråd beläget i samma hus som tvättstugorna. Föreningen disponerar också några extra förråd. Önskar du hyra något av dessa ska du kontakta vicevärden.


Avgifter

Vid försenad inbetalning av avgifter och hyror använder föreningen påminnelseavgift och inkasso. Det innebär att det förutom den ordinarie avgiften tillkommer kostnader för inkassohanteringen. Vicevärden kan informera om aktuella kostnader villkor.


Föreningslokalen Hörnan

Föreningen har en föreningslokal. Den är öppen för medlemmarna att användas i grupp eller enskilt. I lokalen finns även bastu. Bokning av lokalen sker via webb, app eller på tavla i tvättstugan. Efter bokning kan dörrarna till lokalen öppnas med din tag under den tid du bokat lokalen. Regler för användning av Hörnan läs Bilaga 7.


Källsortering av sopor (se detaljerad bilaga)

Sopor sorteras i någon av följande kategorier;

1.Komposterbart; matrester, hushållspapper, krukväxter, mm. Du bör förpacka dessa sopor i tillslutna plastpåsar.

2.Brännbart; förpackningar av plast, folie, plåtburkar, glödlampor, dammsugarpåsar, mm.

3.Tidningar; dagstidningar, veckotidningar, reklam, kataloger, wellpapp och kartonger. OBS! Inga plastkassar runt tidningarna. Pappersförpackningar; allt som innehåller minst 50% papper, t ex mjölkkartonger, juiceförpackningar, fönsterkuvert, mm.

4.Glasflaskor och glasburkar läggs i kärl för färgat och ofärgat glas.

5.Grovsopor; för mera skrymmande avfall finns en container utanför garagen vid Stormgatans korsning med Gränby Bilgata. Containern är låst med hänglås. Du kan öppna med din portnyckel.

Obs! Du får själv åka till miljöstationer med miljöfarligt avfall, det gäller även alla elektronikvaror, diskmaskiner, kyl/frysskåp eller liknande. Kasta eller ställ inte sådana här saker i/vid soprum eller i/vid containern! Föreningen får böta ifall man upptäcker sådant avfall, vilket drabbar dig själv till sist, i form av höjda boendeavgifter.

Länk till återvinningsstationer med öppettider.