Brandskydd Information

Förebygg brand hemma

Ljus

 • Ställ värmeljus var för sig. Om de står tätt ihop kan värmen bli så hög att allt stearin antänds och skapar en kraftig låga.
 • Placera ljus stadigt och långt ifrån sådant som kan börja brinna.
 • Använd vanliga släta ljus – inte med ingjutna dekorationer. 
 • Ta för vana att den som tänder ljusen även är ansvarig för att släcka dem. Lämna aldrig levande ljus obevakade.

Kök

 • Stanna kvar vid spisen när den är på och matlagningen är igång.
 • Använd gärna vattenkokare som stänger av sig själv när vattnet kokat upp.
 • Saker som kan börja brinna ska stå långt från spisen. Rengör spisfläkt vid behov eller enligt tillverkarens rekommendation.

Lampor och lysrör

 • Se till att lampor/spotlights inte är nära något brännbart eller kan trilla ner.
 • Byt blinkande lysrör. De kan överhettas. Byt glimtändaren samtidigt.
 • Var rädd om sladdar. En trasig sladd kan orsaka kortslutning och brand.

Övrigt

 • Täck inte över elektriska element eller annan uppvärmning. 
 • Låt inte disk- och tvättmaskin vara igång när du sover eller går hemifrån.
 • Dra ut kontakten ur kaffekokare, hårtork och liknande när de inte används.
 • Rök aldrig i sängen, soffan eller någon annanstans där du lätt somnar. Undvik att röka inomhus.
 • Blöt innehållet i askfatet innan du slänger det i soppåsen.
 • Förvara aska och rester från öppen spis eller grill i metallkärl med lock.
 • Se till att en julgran alltid står i vatten. En torr gran kan brinna upp på några sekunder om den kommer i kontakt med en ljuslåga eller ett tomtebloss.

Brandvarnare

 • Se till att brandvarnaren är CE-märkt.
 • Brandvarnaren ska sitta i taket, minst 50 cm från väggen.
 • Ha gärna flera brandvarnare hemma, så att larmet kommer tidigt och hörs.
 • Många bränder börjar i köket, men det är ingen bra plats för brandvarnaren. Den riskerar att ge onödiga larm där. Placera den gärna i ett närliggande rum.
 • Om du bara har en brandvarnare ska den sitta i eller intill sovrummet.
 • Om brandvarnaren piper, är det dags att byta batteriet…
 • … men det är ännu bättre att komma ihåg att byta batteri varje år, t.ex. före jul.
 • Testa brandvarnaren gärna en gång i kvartalet.

Tillåten förvaring av s.k. Brandfarliga varor

I lägenhet

 • Sprayburkar och gasolflaskor av högst 5 liters storlek
 • Brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek

Ej inglasad balkong

 • Gasolflaskor i högst P11 storlek (26 liter).
 • Brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liters storlek.
 • Förvara gärna behållarna i ett skåp så att de skyddas från väder och vind.
 • Är balkongen inglasad räknas den som en del av lägenheten.

Fristående gemensamhetsgarage

 • Fordon med tank och reservdunk.
 • Ingen brandfarlig gas.

Källarförråd

 • Ingen förvaring får ske

Brand i lägenhet

Om det brinner i din egen lägenhet ska alla ta sig ut. Stäng dörren så hindrar du branden från att spridas och att giftig rök väller ut

Om det brinner i någon grannes lägenhet och det finns rök i trapphuset ska du stanna i din lägenhet. Där är du säker i upp till en timme. Öppna inte dörren till trapphuset och Gå absolut inte ut i trapphuset. Det kan räcka med några andetag av brandrök för att du ska bli medvetslös

Ring 112 och larma räddningstjänsten (brandkåren). Ställ dig vid ett fönster eller balkong så kan räddningstjänstens personal se dig

Brandsläckare för hemmabruk

Rekommendation:  En sexkilos pulversläckare med standardmärkningen SS-EN 3-7

Med pulversläckare har man goda förutsättningar att släcka alla sorters bränder. De går dessutom att använda mot brand i elektrisk utrustning utan att först behöva dra ur kontakten, och de är relativt underhållsfria om de förvaras inomhus. De kan hanteras utan förkunskaper

Kontroll av pulversläckare           Tryckmätaren ska visa grönt

Slangen ska vara hel

Plomberingen ska sitta kvar

Läs bruksanvisningen

Så släcker du en brand

Mindre bränder kan du oftast släcka själv. Det kan göras på olika sätt, beroende på vad som brinner och vad du har för redskap till hands. Brandsläckare och brandfilt är bra saker att ha hemma.

En brandsläckare går bara att använda en gång

 • Sedan måste den lämnas in för påfyllning, även om man bara sprutat lite.

Att använda brandfilt

 • Med en brandfilt kan du släcka mindre bränder, till exempel i kläder eller om en ljusstake har vält omkull. Brandfilten fungerar bra till att släcka bränder på plana ytor som spisen. Brandfilten kväver elden. Kasta inte filten på branden utan lägg den bestämt över branden och tryck med händerna ovanpå filten. Förvara brandfilten så att du lätt kommer åt den. Även vanliga filtar i naturmaterial kan användas för att kväva en brand. Filtar i syntetmaterial, t ex fleece, är dåliga att använda eftersom de smälter. Brandfiltens storlek rekommenderas att vara 120×180 centimeter.

Om det brinner i en kastrull

 • Lägg på ett lock. Försök aldrig släcka en brand i en kastrull eller stekpanna med vatten. Vatten i en brinnande kastrull börjar förvandlas omedelbart till ett stort moln av het ånga. Vattenångor kan kasta iväg brinnande olja och branden riskerar att spridas.

Om det brinner i en elektrisk apparat

 • Dra alltid först ur kontakten. Släck sedan med vatten.

Om det brinner i dina kläder

 • Om det brinner i dina kläder, lägg dig ner och kväv branden mot marken och håll händerna för ansiktet som skydd. Brinner det i någon annans kläder försök få honom eller henne att lägga sig ner så att elden kvävs mot marken.

Om du bränner dig     

 • Kyl skadan med svalt vatten.

Så använder du en brandsläckare

 • Dra ur säkringen.
 • Lossa slangen.
 • Rikta munstycket mot det som brinner.
 • Sikta innan du trycker in handtaget.
 • Sikta långt ner, inte mot toppen av lågorna.
 • Gå nära branden och huka dig ner.
 • Tryck in handtaget.   
 • Rör dig runt branden så att du kommer åt ordentligt.