Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen har uppdraget att under verksamhetsåret sköta föreningens ekonomi och förvalta föreningens egendom, samt genomföra de övriga uppdrag som föreningsstämman ger styrelsen.

Styrelsens arbete, beslut och protokoll är inte offentligt för medlemmarna, men resultatet av arbetet meddelas dels via information löpande, och dels via årsredovisningen vid föreningsstämman.

Styrelsen 2022

Björn Bylund                   Ordförande                      Ansvar: Ekonomi och utemiljö

Mikael Johansson           Vice ordförande               Ansvar: Ekonomi, el och bygg

Rose-Marie Schultze       Sekreterare

Lars Lindfeldt                  Ledamot                          Ansvar: Bygg

Kai Eronen                       Ledamot                          Ansvar: Bygg

 

Inger Bertilsson              Suppleant                         Ansvar: Utemiljö

Lars Våghals                   Suppleant                        Ansvar: (Data/IT)

Dogan Suleyman            Suppleant                        Ansvar: (Bygg)

Revisorer 2022

Sven-Erik Lindén             Ordinarie                          Ansvar: 

Anders Andersson          Ordinarie

Marie Snijders                 Suppleant

Robert Snijders               Suppleant

Valberedning 2022

Bengt Fagerström           Sammankallade

Dogan Suleyman

Instruktion för valberedningen, se Bilaga 1.