Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen har uppdraget att under verksamhetsåret sköta föreningens ekonomi och förvalta föreningens egendom, samt genomföra de övriga uppdrag som föreningsstämman ger styrelsen.

Styrelsens arbete, beslut och protokoll är inte offentligt för medlemmarna, men resultatet av arbetet meddelas dels via information löpande, och dels via årsredovisningen vid föreningsstämman.

Styrelsen 2015

Björn Bylund                   Ordförande                     Ansvar: Ekonomi och utemiljö

Mikael Johansson          Vice ordförande             Ansvar: Ekonomi, el och bygg

Rose-Marie Schultze     Sekreterare

Lars Lindfeldt                  Ledamot                           Ansvar: Bygg

Krister Olson                   Ledamot                           Ansvar: Bygg

 

Inger Bertilsson              Suppleant                        Ansvar: Utemiljö

Patrik Fhager                  Suppleant                        Ansvar: Data/IT

Kai Eronen                       Suppleant                        Ansvar: Bygg

Revisorer 2015

Sven-Erik Lindén            Ordinarie                         Ansvar: Föreningsblad

Anders Andersson         Ordinarie

Torbjörn Andersson     Suppleant

Robert Snyders              Suppleant

Valberedning 2015

Bengt Fagerström

Krister Åkervall

Instruktion för valberedningen, se Bilaga 1.