Åtgärder vid försäljning och flytt

Vicevärdinformerar om vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen. Den som övertar Din lägenhet ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får ske. Juridisk person beviljas inte medlemskap i föreningen. Föreningens senaste årsredovisning ligger utlagd på föreningens hemsida för att underlätta för mäklare och potentiella köpare att ta del av.