Nyckelhantering / Namnskyltar


Nyckelhantering

Föreningen använder sig av huvudnyckel när behov finns att komma in i medlems lägenhet. Meddelande om detta sker alltid i förväg.
Varje medlem har tilldelats fyra nycklar som går till ytterporten och till lägenhetsdörren. Fyra nycklar i form av tags har också tilldelats varje medlem. Våra tags går till ytterporten och gemensamma lokaler.  Borttappade nycklar ska anmälas till vicevärd. Extra nycklar kan beställas via vicevärd, och betalas i sådant fall av medlem.
Till det extralås (sjutillhållarlås) som varje lägenhetsdörr har finns ingen huvudnyckel, varför detta lås inte får låsas när föreningen behöver tillträde till lägenheten. Till extralåset (sjutillhållarlåset) finns tre nycklar. Lås inte detta lås mer än nödvändigt då föreningen inte har tillgång till några extra nycklar. Skulle du ha tappa bort  nyckel till detta lås får du som medlem själv stå för de kostnader som uppkommer för detta, vilket kan innebära kostnader för ny dörr och nya lås!
Till postboxen har varje medlem två nycklar.
Föreningen har avtal med Byggbeslag AB om föreningens nycklar och nyckelhantering, inklusive tags. Nycklar till extralåset (sjutillhållarlåset) har varje medlem själv ansvar för.

Namnskyltar

Namnskyltar ska vara enhetliga. Föreningen ansvarar för dessa på brevlåda och vid dörr. Anmälan om behov av namnskylt görs till vicevärd, som ansvarar för uppsättning av dessa.