Nyckelhantering / Namnskyltar

Nyckelhantering

Föreningen använder sig av huvudnyckel när behov finns att komma in i medlems lägenhet. Meddelande om detta sker alltid i förväg. Varje medlem har tilldelats fyra nycklar till lägenhetsdörren. Extra nycklar kan beställas via vicevärd, och betalas i sådant fall av medlem. Borttappade nycklar ska anmälas till vicevärd.

Till det extralås (sjutillhållarlås) som varje lägenhetsdörr har finns ingen huvudnyckel, varför detta lås inte får låsas när föreningen behöver tillträde till lägenheten. Till extralåset (sjutillhållarlåset) finns tre nycklar. Lås inte detta lås mer än nödvändigt då föreningen inte har tillgång till några extranycklar, skulle du ha tappat bort  nyckel till detta lås, måste man göra åverkan på din dörr, vilket medför att du själv för stå för kostnaden för detta, vilket innebär ny dörr och nytt lås..! Föreningen har avtal med Certego AB om föreningens nycklar och nyckelhantering, dock inte till extralåset (sjutillhållarlåset), där varje medlem ansvarar för nycklarna.

Namnskyltar

Namnskyltar ska vara enhetliga. Föreningen ansvarar för dessa på brevlåda och vid dörr. Anmälan om behov av namnskylt görs till vicevärd, som ansvarar för uppsättning av dessa.