Ekonomi

Ekonomi

Föreningens ekonomiska administration sköts av Simpleko AB, Uppsala.

Föreningen har en god ekonomi med förhållandevis låga månadsavgifter, och låg upplåning. Föreningens upplåning per kvadratmeter uppgår hösten 2015 till ca 700 kronor. För en lägenhet på 100 kvadratmeter blir det en belåning på lägenheten med 70 000 kronor. I en nybyggd bostadsrättsförening är det inte ovanligt att föreningens belåning ligger runt 10 000 kronor per kvadratmeter.Det är ett sätt att bedöma föreningens ekonomi.

Det finns dock inga fastställda regler, riktlinjer eller nyckeltal för att bedöma om föreningen har bra eller dålig ekonomi, utan en samlad bedömning får göras.

Redovisad vinst i resultaträkningen och ett fritt eget kapital är ett annat sätt att bedöma en förenings ekonomi. Redovisad vinst i resultaträkningen visar att föreningens intäkter för den aktuella perioden är högre än föreningens kostnader för samma period. Att föreningen har ett fritt eget kapital visar att föreningens intäkter sammanlagt över flera år varit större än föreningens kostnader. Detta behöver dock inte betyda att föreningen har ett positivt kassaflöde och/eller en god likviditet.

Likviditet är ett tredje sätt att bedöma föreningens ekonomi. Med likviditet menas de pengar föreningen har tillgängliga för att betala föreningens fakturor. God likviditet kräver oftast ett positivt kassaflöde. Kassaflöde är skillnaden mellan inbetalningar i form av årsavgifter och hyror till föreningen och föreningens utbetalningar i form av leverantörsfakturor, räntor amorteringar med mer. Om det årliga kassaflödet är positivt är de årliga inbetalningarna större än utbetalningarna, det vill säga föreningen gör av med mindre pengar än den får in. Med ett positivt kassaflöde kan föreningen betala sina räkningar och bygga en buffert för att betala framtida underhållsåtgärder. Föreningen kan dock ha ett positivt kassaflöde, men ändå redovisa en förlust i resultaträkningen.

Det ekonomiska utfallet redovisas årligen i föreningens årsredovisning på föreningsstämman.

Faktureringsadress

Brf Stormen
Fastnr 4703, Box 1005
831 29 Östersund

simpleko@ironmountain.com