Medlems- och lägenhetsförteckning

Föreningens medlems- och lägenhetsförteckning sköts av ISS Facility Services AB i Uppsala. Föreningen är skyldig att föra förteckningen, som ska innehålla uppgift om varje lägenhets beteckning, belägenhet, antal rum samt övriga utrymmen. Datum för registrering av den ekonomiska plan som ligger till grund för upplåtelsen ska också anges liksom insats och bostadsrättshavarens namn. Dessa uppgifter ska föras in då en lägenhet upplåts med bostadsrätt. Förteckningen ska uppdateras:

  • när en bostadsrätt överlåts (säljs) ska en kopia av överlåtelseavtalet fogas till förteckningen
  • när föreningen underrättas om att en bostadsrätt har pantsatts, eller om någon annan uppgift ändras i förteckningen, ska det antecknas
  • vid övergång av bostadsrätt till annan (till exempel vid gåva, arv)
  • dagen för anteckningen ska alltid anges

Endast bostadsrättshavaren själv har rätt att få utdrag ur förteckningen beträffande den lägenhet han/hon innehar med bostadsrätt. En bostadsrättshavare kan ge fullmakt till exempelvis en mäklare som då har rätt att få utdraget.