Trädgård och utemiljö

Trädgård och utemiljö

Föreningen har under många år satsat på att hålla en hög kvalitet på föreningens trädgård och utemiljö. En fortsatt satsning sker på detta. Nyplanteringar och nya plattgångar har anlagts på Regngatan. Även dräneringarna under husen har åtgärdats. Efter arbetet med installation av bergvärme kommer trädgård och utemiljö på resterande del av gården att åtgärdas. Även dräneringarna Stormgatan 1 – 17 ses över. Dräneringar Gränby bilgata och Stormgatan 19-23 har åtgärdats tidigare.