Bergvärme

Bergvärme

Efter beslut på extra föreningsstämma i november 2015 kommer föreningen under 2016 att installera bergvärme. Genom installationen beräknas befintlig värmekostnad minska med mer än 50 procent. Genom denna minskade kostnad beräknas kostnaderna för amortering av lån och räntor på lånen för installationen av bergvärme täckas. Efter 15 år beräknas installationen av bergvärme ge minskade kostnader för föreningen.

 

2016-09-25 Information om bergvärme installation.